Madzia ma 17 lat, jest niezwykle radosna, kreatywna i pełna życia. Jej największym marzeniem i głównym celem jest studiowanie medycyny. Niestety, urodziła się ze złożoną siniczą wadą serca -Zespołem Fallota - oraz dwiema innymi wadami, przez co nie jest tak sprawna i pełna sił jak jej rówieśnicy.

Pierwszą operację serca przeżyła mając zaledwie 3 miesiące, jednak jej wada jest na tyle poważna, że wymaga korygowania przez całe życie. Obecnie, zastawka płucna Madzi jest zupełnie niedomykalna, jej prawa komora sercowa powiększa się, pojawiła się arytmia oraz niedomykalność dwóch kolejnych zastawek. Dlatego właśnie, pilnie potrzebuje kolejnej operacji naprawczej.

Profesor Edward Malec zakwalifikował ją do wymiany zastawki płucnej oraz innych ingerencji w obszarze serca. Zabieg ten musi odbyć się maksymalnie do końca czerwca 2015 roku.!!!

Niestety, Polska medycyna nie oferuje przeprowadzenia operacji w niezbędnym terminie z powodu braku doświadczenia lekarzy w tego typu zabiegach !!!!

Przeprowadzenie operacji w kraju byłoby więc niezwykle ryzykowne, a opóźnienie jej groziłoby niewydolnością serca Madzi....

Jedyną szansą na uratowanie życia Madzi jest zrealizowanie operacji za granicą!

Klinika Uniwersytecka w Muenster to jedna z najbardziej doświadczonych w zabiegach kardiochirurgicznych placówek w Europie. Proponuje najlepszą obecnie zastawkę biologiczną najnowszej generacji- TRIFECTA. Wystarcza ona nawet na kilkanaście lat, a nie- tak jak w przypadku oferowanych w Polsce zastawek- na kilka. Proponuje także najbezpieczniejszą technikę wykonania zabiegu, bez zatrzymywania serca.!!!!

Zabieg w Niemczech byłby więc gwarancją sukcesu, a tym samym szansą dla Madzi na swobodne życie pełne rozwijania pasji i realizowania celów. Jest to niestety bardzo kosztowne przedsięwzięcie- koszt operacji serca wraz z pobytem po zabiegu, wynosi 100 000 zł. Po wpłacie, czas oczekiwania na zabieg wynosi około miesiąca.

Etudier médecine est son but et son rêve le plus grand. Malheuresement, née avec une cardiopathie congénitale cyanogène (la Tétralogie de Fallot) et deux autres malformations cardiaques, elle n’est pas aussi habile et forte que les autres adolescents.Pour la première fois elle a été opérée à l’age de trois mois, mais la malformation est tellement grave qu’elle devrait être corrigée au cours de toute la vie de Madeleine.

Actuellement, sa valve pulmonaire ne se ferme pas, la hypertrophie ventriculaire droite augmente, l’arythmie apparaît et deux autres valves cardiaques ne se ferment pas.C’est pourquoi Madelaine a besoin d’une opératin régénérative.Le professeur Edward Malec a qualifié Madeleine pour le remplacement de la valve pulmonaire et pour d’autres interventions dans son coeur. L’intervention doit être éxecutée jusqu’a la fin du mois de juin 2015 !!!

Malheuresement, en Pologne les médecines manquent d’expérience dans les interventions de ce genre et l’opération n’est pas possible dans le delai nécessaire !!!La réalisation de l’operation au pays serait donc très dangereux et le retardement risquerait la défaillance cardiaque de Madeleine.La chance unique pour sauver la vie de Madeleine est d’exécuter l’opération à l’étrangère !La clinique universitaire de Münster, une des plus expérimentées de l’Europe, propose la meilleure bioprothèse valvulaire: TRIFECTA. Cette valve serait suffisante pour plus de dix ans, et l’opération pourrait être effectuée sans arrêter le coeur !L’intervention en Allemagne garantirait le succes et donnerait à Madeleine de la chance de la vie normale, d’accomplir ses passions et ses rêves.Malheuresement, l’opération est très couteuse : son coût est de 25 000 €.Pour exécuter l’opération il faut attendre un mois du versement de la somme

Jeżeli ktoś z was chce przeznaczyć swój 1% dla Magdaleny Rawskiej prosimy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT-u nazwę Fundacji: Fundacja Marka Kamińskiego oraz KRS 0000133671 . W rubryce "Informacje uzupełniające" należy wpisać DLA MAGDALENY RAWSKIEJ.